سر فصل های دوره های چهارگانه شکوفایی خلاقیت در این بخش ارائه گردیده است.

کلیه سیلابسها غیر آموزشی بوده و پژوهش و خطا محورند

خدمات پژوهشی موسسه یعنی ارائه تسهیلات از طریق استعداد یابی و ارائه پروژه های آزمون و خطا محور و بستر فیزیکی نظیر آزمایشگاه و کارگاه جهت انجام پژوهش 

آموزش یعنی روش حافظه محور با تاکید بر حفظیات و آموختن یافته های دیگران بدون پژوهش و تشکیک

آخرین اخبار

ارديبهشت 1395
ارديبهشت 1395

گالری تصاویر

Top