برنامه هاي ويژه

تفاهم نامه با مهد کودکها:

مهد کودکهائی که می خواهند فعالیت خود را توسعه دهند و به عنوان مهد کودکهای خلاق طرف قرارداد و همکاری با موسسه مطالعه و خلاقیت کودک ونوجوان بوده و به تبع آن از عنوان ” با ارائه گواهینامه آژانس جهانی استعداد یابی World Talent Agency WTA ” بهره مند گردند می توانند تفاهم نامه ذیل را مطالعه و با مراجعه به دفتر مرکزی موسسه آن را امضا و منعقد نمایند.

مزایا :
 • ثبت عنوان مهد کودک در سایت موسسه خلاقیت به عنوان مهد خلاق
 • ارسال آزمونهای مقدماتی و تکمیلی استعداد یابی برای آنها با پشتیبانی صدور کارنامه استعداد با نام مهد
 • ارسال فلش بوک یا کتب طرح آفتاب به تعداد مورد نیاز از طریق نزدیکترین شعبه موسسه خلاقیت (فلش بوکها کتابچه های راهنمائی هستند که به صورت ماهانه منتشر و ارسال شده و حاوی برنامه روزانه برای کودک در داخل مهد برنامه روزانه برای مربیها (Teacher guide ) برنامه روزانه برای خانواده کودکان داخل منزل می باشد
 • ارسال پوسترهای فصلی ترویجی و پژوهشی به صورت رایگان با امکان درج نام آدرس و لوگوی مهد
 • اجازه استفاده از جمله” با ارائه گواهی نامه آژانس جهانی استعداد یابی WTA” در تابلو و مکاتبات مهد
 • ارائه گواهینامه بین المللی WTA به کودکان معرفی شده از سوی مهد به شعبات موسسه خلاقیت که شش ماه فلش بوکها را گذرانده و آزمون داده باشند (نام کودکان دریافت کننده گواهینامه در سایت مرجع WTA) ثبت گردیده و قابل پیگیری است
 • برگزاری دوره های باز آموزی مدیران به صورت سالانه با ارائه گواهی نامه داخلی و بین المللی
 • ارائه خدمات ویژه به مدیران و مربیان و پرسنل مهدها به صورت رایگان و نیم بها نظیر پروازهای تفریحی، استفاده از امکانات باشگاههای تیر اندازی و سوار کاری ، تسهیلات خرید پوشاک و…
 • امکان حضور کودکان مهد در جشنواره های خلاقیت ، مسابقات و بازیهای خلاقانه داخلی و بین المللی
 • امکان بهره برداری مهد از امکانات علمی و آزمایشگاهی شعب داخلی و خارجی موسسه خلاقیت
 • ارائه دو لایسنس هولوگرام دار با عنوان مهد خلاق و مهد WTA به نام مدیر مهد جهت نصب در دفتر مدیریت

تفاهم نامه

به نام خدا

با توکل به خداوند یکتا قرارداد ذیل مطابق با ماده ده قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها فی مابین آقای حسن کیان مدیر عامل موسسه خدمات پژوهشی مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان اندیشه کیان به شماره ثبت 21748 به نشانی دفتر مرکزی تهران خیابان ستارخان نرسیده به فلکه اول صادقیه بین خسرو و اسدی برج مرجان طبقه هفتم واحد 59شماره تلفن 44291270 كه از این پس در این قرارداد به اختصار موسسه نامیده می شود از یکسو و سرکار خانم/ جناب آقاي …………………………………. فرزند ………………. به کد ملی ……………………….. متولد ………………. تلفن ثابت ………………… موبایل …………………………. به نشانی: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… به عنوان مدیر و صاحب امتیاز مهد…………………………. امضا کننده ذیل که از این پس در این قرارداد به اختصار مهد نامیده می شود از سوی دیگردر تهران منعقد و از تاریخ توشیح برای طرفین لازم الاجراء و لازم الاتباع می باشد.(مکان انعقاد وفسخ قرارداد دفترمرکزی تهران است.)

ماده اول) موضوع قرارداد: مهد همچنان با عنوان سابق در محل خود تحت نظارت بهزیستی یا آموزش و پرورش فعالیت می نماید اما از این پس می تواند در تابلو و مکاتبات و تبلیغات خویش از دو عنوان : الف) مهد خلاق(و سپس نام خود) و ب) با ارائه گواهینامه آژانس جهانی استعداد یابی WTA استفاده می کند.همچنین از کلیه کودکان خویش آزمون استعداد یابی گرفته( این آزمون به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان به مهد ارائه و مهد به مبلغ حد اکثر دویست و پنجاه هزار ریال به خانواده ها ارائه می کند) و با ارسال آزمونها به موسسه کارنامه کامپیوتری آنان را دریافت و به ایشان ارائه می کند سپس به مدت حداقل شش ماه و حداکثر یکسال فلش بوکهای ماهانه را از نزدیکترین شعبه موسسه که به عنوان شعبه سرپرستی حوزه جغرافیائی معرفی می گردد به مبلغ چهل و پنج هزار ریال دریافت و حداکثر به قیمت شصت هزار ریال در اختیار خانواده ها می گذارد( هر کودک یک فلش بوک) و دستور العملهای روزانه فلش بوکها را با آنان کار می کند سپس آزمون رایگان انتهای دوره را که موسسه در اختیار وی گذارده از کودکان گرفته و گواهینامه پایان دوره برای کودکان صادر می نماید این گواهینامه ها توسط موسسه تائئید و مهر برجسته میخورند.
بدیهی است نزدیکترین شعبه حوزه جغرافیائی موسسه خلاقیت به مهد به عنوان شعبه سرپرستی به مهدهای خلاق حوزه خود خدمات موسسه نظیر ارائه فلش بوک و طرح آفتاب شامل کتاب و خدمات کمک پژوهشی و آزمون و ثبت نام در برنامه های موسسه نظیر جشنها و مسابقات و تائید و انتقال گواهینامه های داخلی و بین المللی و نظارت را ارائه می نماید همچنین می تواند مشخصات کودکان حوزه جغرافیائی خویش که آزمون استعداد یابی داده و توسط دفتر مرکزی از طریق اپلیکیشن آزمون شناسائی شده اند را در اختیار مهد کودک خلاق حوزه خود بگذارد تا مهد بتواند آنها را جذب نماید.یعنی به مهد مشتری معرفی نماید.
مهد می تواند برای کودکانی که آزمون اول و آزمون دوم ( پس از دوره فلش بوک) را داده اند تقاضای صدورگواهینامه بین المللی نماید که برای دریافت آن مبلغ بیست وپنج دلار آمریکا همراه با یک قطعه عکس پشت نویسی لاتین کودک همراه با کارنامه یا تائید مدیر مهد باید به موسسه ارسال گردد و بین دو تا چهار هفته بعد گواهینامه وی صادر و به مهد ارسال می شود. این گواهینامه دارای رفرنس نامبر جهت پیگیری صحت می باشد.

ماده دوم ) مبلغ قرارداد: مهد موظف است در هنگام انعقاد قرارداد مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان وثیقه عینی و نقدی به موسسه پرداخت نماید و سالانه ده میلیون ریال به عنوان حق عضویت پرداخت نماید. بدیهی است به ازای مبلغ فوق از خدمات رایگان و غیر رایگان موسسه به شرح ماده ذیل برخوردار می گردد.

 1. تبصره یک) مبالغ فوق متناسب با تورم سالانه تا بیست درصد قابل افزایش است
 2. تبصره دو) در هنگام فسخ یا لغو قرارداد حق عضویت عودت نمی گردد ولی وثیقه طبق ماده چهارم قابل عودت می باشد.

ماده سوم) تعهدات طرفین

الف) تعهدات موسسه:

بخش اول تعهدات رایگان:

 • ثبت عنوان مهد کودک در سایت موسسه خلاقیت به عنوان مهد خلاق
 • ارسال پوسترهای فصلی ترویجی و پژوهشی به صورت رایگان با امکان درج نام آدرس و لوگوی مهد
 • اجازه استفاده از جمله” با ارائه گواهینامه آژانس جهانی استعداد یابی WTA” در تابلو و مکاتبات مهد
 • امکان حضور کودکان مهد در جشنواره های خلاقیت ، مسابقات و بازیهای خلاقانه داخلی و بین المللی
 • امکان بهره برداری مهد از امکانات علمی و آزمایشگاهی شعب داخلی و خارجی موسسه خلاقیت به صورت میهمان (غیر از مواد مصرفی)
 • پشتیبانی علمی و حقوقی مهد
 • اطلاع رسانی و ثبت نام مستمر مهد در برنامه های علمی و ترویجی داخلی و بین المللی موسسه نظیر کارگاهها ، جشنواره ها و غیره

بخش دوم تعهدات غیر رایگان:

 • ارسال آزمونهای مقدماتی و تکمیلی استعداد یابی برای آنها با پشتیبانی صدور کارنامه استعداد با نام مهد (عرضه به مهد صد وپنجاه هزار ریال عرضه به خانواده ها دویست و پنجاه هزار ریال)
 • ارسال فلش بوک یا کتب طرح آفتاب به تعداد مورد نیاز (فلش بوکها کتابچه های راهنمائی هستند که به صورت ماهانه منتشر و ارسال شده و حاوی برنامه روزانه برای کودک در داخل مهد برنامه روزانه برای مربیها (Teacher guide ) برنامه روزانه برای خانواده کودکان داخل منزل می باشد ( عرضه به مهد چهل و پنج هزار ریال عرضه به خانواده ها شصت هزار ریال)
 • ارائه گواهینامه بین المللی WTA به کودکان معرفی شده از سوی مهد که شش ماه فلش بوکها را گذرانده و آزمون داده باشند (نام کودکان دریافت کننده گواهینامه در سایت مرجع WTA) ثبت گردیده و قابل پیگیری است عرضه به مهد بیست وپنج دلار عرضه به خانواده ها بیست و هشت دلار)

ب) تعهدات مهد:

 • پرداخت حق عضویت سالانه به صورت اقساط ماهانه تا دهم هر ماه
 • انجام فعالیتهای فلش بوک و ارسال گزارش مستند ماهانه
 • انجام آزمون استعداد یابی برای همه کودکان
 • شرکت در دوره های بازآموزی
 • استفاده از عنوان مهد خلاق
 • تمدید قرارداد پیش از سر رسید

ماده چهارم فسخ و لغو قرارداد:
در صورت عدم انجام تعهدات بند ب ماده سوم قرارداد یکطرفه لغو و وثیقه ضبط می گردد اما در صورت ارسال تقاضای فسخ توسط مهد و احراز اجرای تعهدات بند ب ماده سوم با ارسال مستندات سی درصد از وثیقه کسر و مابقی ظرف 90 روز کاری باز پرداخت می گردد.
ماده پنجم) مدت قراردا: مدت این قرارداد از زمان انعقاد یکساله بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد

فهرست