دوره تخصصی

سیلابس واحد کارهای برنامه آموزش تخصصی(یکساله) موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان

کودکانی که پس از طی دوره سه ماهه عمومی و انجام تست استعداد یابی می گردند به مدت یکسال دوره مقدماتی اختصاصی در زمینه استعدادی که دارند را می بینند. بدیهی است این دورههای تخصصی تا سه سال در سه مرحله اختصاصی مقدماتی تخصصی متوسطه و فوق تخصصی عالی ارائه می گردد. که سیلابسهای تخصصی متوسطه و فوق تخصصی عالی متعافبا اعلام خواهد گردید.

در پایان این دوره استعداد یابی آنها ریز تر تعیین و در دوره بعد به شکل تخصصی در زمینه استعدادی که دارند آموزش می بینند

  • حرکات نرمشی و ورزشی ماهیچه های پا و مهارت تمرکز این ماهیچه ها مثل دو، پرش، پا دوچرخه، فوتبال شامل شوت و دریپ، روپائی، کلاغ پر، بشین پاشو
  • حرکات نرمشی و ورزشی ماهیچه های دست و سینه نظیر بارفیکس، پرتاب دیسک، پینگ پنگ، فوتبال دستی، والیبال، طناب بازی و طناب کشی، مچ اندازی ، بکس کیسه ای
  • حرکات نرمشی مهارتی و تمرکزی نظیر پرتاب دارت، تیر اندازی با تیر و کمان ، شمشیر بازی،اسکیت،بازیهائی نظیر زو و گانیه و هفت سنگ
  • حرکات ورزشی تیمی نظیر فوتبال، والیبال، بسکتبال،
  • ورزشهای انفرادی نظیر ورزشهای رزمی و کشتی وزنه برداری

دستور العمل آزمون آزمون پايان دوره تخصصي

فرض بر این است که کودک در دوره تخصصی به صورت تخصصی در یک گروه رشته سیلابسهای مربوطه را گذرانده و تمرین کرده و وقتی پروژههائی از آن سیلابسها به او داده شود برایش قابل درک است بنا بر این اگر کودک همه سیلابسهای دوره تخصصی را نگذرانده هرگز نباید در این آزمون شرکت کند.

چنانکه مستحضرید کودک پس از طی دوره مقدماتی با تعیین گروه کلی استعداد وارد دوره تخصصی اول می گردد و در این دوره استعداد او در پنج شاخه کلی :

علوم تجربی و آزمایشگاهی
ریاضی و فنی
مدیریت و ارتباطات انسانی
هنر و معماری
ورزش و تربیت بدنی

شکوفا گردیده و در پایان دوره با جمع بندی مشاهدات مربی از رفتار کودک و انجام آزمون داخلی هر یک از شاخه های پنجگانه فوق خود به سه زیر شاخه به شرح ذیل تقسیم می گردندتا کودک در زیر شاخه های فوق تخصصی خود به روش اشباع شکوفا گردد

گروه رشته های تخصصی و فوق تخصصی

دوره عمومی

دوره تخصصی

دوره فوق تخصصی

 

علوم تجربی و آزمایشگاهی

شیمی

زیست شناسی

زمین شناسی

ریاضی و فنی

ریاضی

فنی

کامپیوتر

مدیریت و ارتباطات انسانی

شعر و ادبیات

مدیریت و سرپرستی

زبان

هنر و معماری

گرافیک

سینما و عکاسی

موسیقی

ورزش و تربیت بدنی

ورزشهای پائی و دستی

ورزشهای فکری

ورزشهای استقامتی

شرح سیلابسها ی هر رشته جداگانه از طریق سایت www.koodakiq.ir در دسترس می باشد.

توضیح بارم دهی

اجرای موفق هر یک از پروژههای زیر بدون کمک مربی 30 نمره دارد 10 نمره نیز مشاهده مربی دارد یعنی مربی مشاهداتش در طول ترم اگر حاکی از این بود که کودکی مثلا استعداد شیمی دارد به او 10 نمره می دهد توجه کنید مربی فقط یکبار و در یک رشته می تواند 10 نمره بدهد و حق ندارد در هر رشته ای جداگانه نمره بدهد یعنی فرض این است که مربی در یک زمینه مشاهده نموده که کودک گرایش بیشتری نشان می دهد . موسسه باید همه پروژهها را در اختیار کودک گذارد تا او خود به انتخاب خود برخی را اجرا کند بدیهی است هیچگونه راهنمائی و کمکی در انتخاب و اجرای پروژه نباید انجام شود و صرفا باید ابزار اجرا در اختیار وی قرار گیرد.

نمره نهائی به کودک یا خانواده اعلام نشده و صرفا بالاترین نمره به عنوان استعداد فوق تخصصی اعلام می شود و سیلابسهای دوره فوق تخصصی در آن زمینه اعمال می گردد.

 

توضیح آخر: کودک در هر گروه رشته تخصصی که بالاترین نمره را کسب کند به مدت شش ماه دوره پژوهشی آن گروه رشته را طبق سیلابسهای فوق تخصصی موسسه می گذراند و سپس بدون آزمون وارد دوره پژوهشی می گردد.
فهرست